Fizyka metali

April 10th, 2008

1. Temat ćwiczenia
Pomiar siły termoelektrycznej

2. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest poznanie metody pomiaru siły termoelektrycznej stopów metali i jej praktycznego wykorzystania do rozróżniania gatunków stali. Nieniszcząca metoda sprawdzenia składu stopu pozwala na szybką selekcję stopów i wyeliminowanie pomyłek materiałowych w praktyce przemysłowej.

3. Wyposażenie stanowiska.
Pomiary siły termoelektrycznej są wykonywane za pomocą przyrządu TS- A zbudowanego w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Przyrząd składa się z trzech zespołów konstrukcyjnych: specjalnego czujnika z ogrzewaną miedzianą elektrodą dodatnią, stolika pomiarowego na którym umieszcza się próbkę, zespołu elektronicznego z zasilaniem oraz miernikami.
Zasadniczą funkcją układów elektrycznych jest wzmocnienie i pomiar siły termoelektrycznej. Pomiaru dokonywałem w zakresie 0¸1 mV. Błąd pomiaru wynosi ±5%.

4. Obliczenia, tabela.
Wykonując ćwiczenie otrzymałem dane, które podałem w tabeli poniżej.

Nazwa metalu

Pomiary

[mV]

Nazwa metalu

Zawartość C

Pomiary

[mV]

14*10

58*10

Al

14*10

Fe

0%

58*10

14*10

58*10

22*10

44*10

Cr

22*10

Ti

43*10

23*10

42*10

5. Wniosek.
Z wykonanego przeze mnie ćwiczenia wynika, iż wartość siły termoelektrycznej dla danego metalu lub stopu jest wartością charakterystyczną i stałą, możliwą do wyznaczenia w sposób doświadczalny. Ta właściwość jest wykorzystywana do nieniszczącego badania jakościowego składu chemicznego stopów lub czystych metali.